Iskolánk négy művészeti ág tanszakain biztosít színvonalas képzést növendékei számára:

A képzés:

 • előképző 1-2. év, alapfok 1-6. év, továbbképző 1-4. év
 • az oktatás a délutáni és esti órákban történik, heti 2-6 órában
 • a tanulók a tanév végén vizsgát tesznek és államilag elismert bizonyítványt kapnak

Jelentkezhet:

 • az a gyermek, aki az 5. életévét betöltötte
 • a művészeti iskolában felnőttoktatás is folyik

Zeneművészet

Kottafejek és baráti mosolyok. Együtt a társainkkal, a tanárunkkal, a hangunkkal s a hangszerünkkel. Beragyog minket az izgalom - a rácsodálkozásé, az elsõ próbáké, a sikeré, amit mi magunk teremtünk majd. Egyszerre leszünk varázslók egy ismeretlen kottalap játékosaként és virtuózzá egy hangszeren, amelynek hangjai csak azok kezei által szólalnak meg, akik velünk együtt bátran belépnek a zene csodálatos birodalmába.

Az elsõ öröm mindig a Tiéd. Hasonlatos egy aprócska gyermekéhez, aki büszkeséggel tekint szét, mikor érintésére elõször szólal meg egy billentyû vagy egy húr. A második, mindig ott csillog Édesanyád szemében, aki látja már, ez az õ szép, komoly Fia. A harmadik azoké, akik titkon bekukucskálnak a kulcslyukon, visszasomfordálnak a nyitva felejtett ablak alá, mert hallani és látni véltek valamit, amitõl ide húz a szív. Ez alatt a tanárod egy újabb kottát nyit fel és bevezet Téged még egy szép mû világába, aztán még egybe és azon kapod magad, hogy együtt örülsz vele, mert már nem csak érzed, hanem érted is, találtál egy gyönyörû világot.

Választható tanszakok:

hegedű, gordonka, gitár, zongora, szintetizátor, magánének, szolfézs, népzene, furulya, fuvola, klarinet, szaxofon, trombita, bariton, harsona, tuba, ütő


Táncművészet

Iskolánkban közel húsz éve azért alakult a táncmûvészeti tagozat, hogy színesítse az akkor még Kodály Zoltán Zeneiskola mûvészeti munkáját. Ma, klasszikus balettel, társastánccal, néptánccal, modern és kortárstánccal foglalkozhatnak a növendékek. Mozgáskultúrájuk, ízlésük, fizikumuk, érzelemviláguk fejlesztése a cél.

Közben megismerkednek a nemzeti hagyományokkal, a népmûvészettel, a közösségi kultúra értékeivel. Megtanulnak egymásra figyelni, együtt örülni. Reméljük, hogy a nálunk tanuló gyerekek jól érzik majd magukat ebben a szép otthonos, alkotásra késztetõ környeretben.

Választható tanszakok:

 • Balett
  A táncok királynõje, olyan technikák összessége, mely szabályaival az összes tánctípus alapját képezi. Több évszázad alatt alakult ki, csiszolódott. Ma már egyetlen tánc sem képzelhetõ el balett alapok nélkül. Azok a gyerekek , akik balett alapokat kapnak, nagyobb korukban képesek lesznek bármilyen tánc elsajátítására.
 • Néptánc
  A köznéphez legközelebb álló tánc, beépült az emberek életébe, a parasztság alakította. Minden nép, népcsoport sajátos csak a rá jellemzõ néptánccal rendelkezik. A magyarságtudat alakításának egyik legjobb eszköze, ugyanakkor a mai kultúra számára is rengeteg információt hordoz.
 • Társastánc
  A társas összejövetelek jellegzetes táncai: angol keringõ, bécsi keringõ, tangó, slowfox, samba, cha-cha-cha, rumba, jive. Kapcsolatát elvesztette a szakrális, mágikus jelleggel, ugyanakkor valójában nem is színpadi tánc. A közösség szórakozását szolgálja. Minden korosztálynak, minden alkalomra kiváló szórakozást biztosít. A moderntán XX. században kialakult jellegzetes tánc, melyet a mozgás és kifejezés szabadsága jellemez. Sokan összekeverik a vidoklippekben megjelenõ táncokkal, melyek valójában a moderntáncnak csak utánzatai, de nélkülözik a moderntáncot jellemzõ tartalmas elemeket. A moderntáncban a különbözõ technikák (jazz, kontakt, Limon, Graham stb.) önálló életet élnek és sajátos mozgásanyaggal rendelkeznek.

Képző- és Iparművészet

A mûvészeti ágaknak megfelelõ munkaterületen, színvonalas munka lehetõségét biztosítva jó tárgyi feltételek mellett, felszerelt mûhelyekkel várják az érdeklõdõ gyerekeket az iskola tagozatai. Az iparmûvészeti ág tanszakain a gyerekek megismerkedhetnek a hagyományos és a modern tárgyalkotás folyamataival. A sokrétû anyagfelhasználás fejleszti a kézügyességet, a fantáziát, a gondolkodást, a problémamegoldó képességet. A kitartásnak és a szorgalomnak köszönhetõen gyönyörû munkák készülnek el.

Választható tanszakok:

 • Grafika
  Jellemzi a képi megjelenítés és látvány. Egyedi és sokszorosított grafikai eljárásokat valósít meg, mint pl. monotypia, papírmetszetek, linókészítés, hidegtû, rézkarc, különbözõ felületek, faktúrák képzése. Lehetõség nyílik egyedi alkotások készítésére.
 • Kézműves
  A tanszakon zajló munka során sokrétû anyagfelhasználásra van lehetõség. A természetes anyagokat hagyományos és modern technikák felhasználásával, a mai kor sajátosságai szerint tanulják meg alakítani. Foglalkoznak textil, anyag, papír, szálasanyag, kerámia, bõr sokrétû felhasználásával és ezek kombinációjával.
 • Festészet
  Elsajátíthatók különbözõ festészeti technikák és eljárások. Megismerkednek a festészet eszközeivel, anyagaival. Készítenek különbözõ színkompozíciókat, illusztrációkat. Dolgoznak tussal, temperával, olajfestékkel, akvarell és más felületképzési anyagokkal, eszközökkel.

Színművészet

Legfiatalabb mûvészeti ágként, csak rövid multra néz vissza az iskola színjáték tanszaka. Mégis ez az a mûvészeti ág, amely legteljesebb módon képes közösségi nevelésre, s ezen belül is a fiatalok személyiségének kibontakozására.

Nem csupán érzelmi és értelmi hatásokkal bír, hanem szociális és fizikai képességeket, készségeket gazdagítva, a mai kor egyik legalapvetõbb követelményében, az önkifejezésben fejleszti a gyerekeket. Egyszerre jellemzi a tanulás és az oldott játék. Alkalmas mind a memória, mind a fantázia fejlesztésére. A beszéd és a színpadi mozgás által a mai élet minden területében való megnyilvánulást, kiállást segíti. A szerepjátékokban színpadi produkciókban a gyerekek személyisége úgy képes alakulni csiszolódni, úgy kritizálják meg önmagukat és egymást, hogy közben egyre értõbb, nyitottabb személyiséggé válnak.

Tanszakaink

Elérhetőségek

Cím: 3700 Kazincbarcika Lini István tér 3.
Fax./Tel.: 48/311-022
E.mail: kodalyamibarcika@kodalyamibarcika.hu
Web: www.kodalyamibarcika.hu
Könyvtár nyitvatartás: H-SZ-P 13:00-17:00,
K-CS 13:00-18:00

Find us on Facebook
www.facebook.com/
kodalyamibarcika